GDPR

Incepand cu data de 25 mai 2018 se aplica Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor).

Este foarte important sa va informam in legatura cu ce fel de informatii colectam despre dumneavoastra, din ce motive si in ce modalitate utilizam informatiile, care sunt drepturile dumneavoastra referitoare la datele cu caracter personale folosite de noi si prin ce modalitate puteti exercita aceste drepturi in conformitate cu Regulamentul G.D.P.R.

 

Identitatea si datele de contact ale operatorului:

MIT CLIMA Distribution 

Sediul/punct de lucru: Bucuresti, Sos. Virtutii, nr.  19D, sector 6

Tel. : 0372 724 768;  Fax : 0372 876 118

RC: J40/8173/2010 CIF: RO 27326182

 

Responsabilul cu protectia datelor cu caracter personal: Pentru a asigura conformitatea prelucrarii datelor am desemnat Responsabilul cu Protectia Datelor cu Caracter Personal si am alocat o adresa de e-mail unde puteti adresa orice intrebare despre prelucrarea datelor dumneavoastra. Acesta poate fi contactat la adresa: dataprotection@mitclima.ro

 

Categoriile de date cu caracter personal vizate:

In relatiile contractuale si activitatile pe care le desfasuram prelucram datele cu caracter personal furnizate de urmatoarele categorii de persoane fizice, denumite in continuare persoane vizate, respectiv: clienti/potentiali clienti si beneficiari/potentiali beneficiari ai contractelor incheiate si a altor activitati specifice societatii.

Prelucram, dupa caz, numai datele cu caracter personal prevazute de lege pentru realizarea scopurilor de mai jos, cum ar fi: Nume, prenume; Nume, prenume membrii familie; Date; Sex; Data, locul nasterii; Cetatenia; Semnatura; Date stare civila; Date permis auto/ certificat inmatriculare; Numar dosar pensie; E-mail; Telefon fix/mobil/fax; Adresa (domiciliu / resedinta) / adresa loc de munca; Profesie; Loc de munca / numar marca; Diplome/studii/formare profesionala; Situatie familiala; Date bancare; Caracteristici comerciale (customer segment),  date contractuale (pentru administarea produselor si serviciilor acordate clientilor); Obisnuinte/preferinte (e.g. hobby)/comportament / evaluare profesionala; Imagine – foto, video; Date fiscale; Numar cont.

 

Scopurile prelucrarii: Datele cu caracter personal pot fi prelucrate pentru realizarea urmatoarelor scopuri, fara a se limita la acestea: a) identificarea clientilor/potentialilor clienti si beneficiarilor/potentialilor beneficiari ai contractelor, pregatirea ofertei, ofertarea, negocierea, incheierea, executarea si incetarea contractului, transmiterea de notificari, facturare si incasare plati asociate contractelor, verificarea si recuperarea debitelor, tranzactii, somatii, notificari, instiintari contractuale si actiuni in justitie; b) solutionarea cerintelor clientilor; c) protejarea intereselor vitale ale societatii.

 

Temeiurile legale ale prelucarii: Prelucrarea datelor cu caracter personal poate fi necesara pentu: Executarea contractului la care persoana vizata este parte si pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate inainte si dupa incheierea unui contract; In anumite situatii specificate, prelucrarea este permisa doar daca persoana vizata si-a dat consimtamantul pentru prelucrare.

 

Categoriile de destinatari si imputerniciti:  MIT CLIMA Distribution  ar putea dezvalui prin transmitere datele cu caracter personal colectate direct sau prin intermediul unor imputerniciti, urmatoarelor categorii de destinatari: imputernicitilor care prelucreaza date cu caracter personal in numele societatii (oficii postale, cabinete de avocatura, firme de curierat, etc.), prestatori de servicii diversi, terti colaboratori, imputernicitilor si mandatarilor dumneavoastra, dupa caz.

 

Durata prelucrarii: Datele cu caracter personal prelucrate de MIT CLIMA Distribution  in urma unui contract aflat in executare pot fi prelucrate si stocate conform reglementarilor legale in vigoare.

 

Drepturile persoanelor fizice in legatura cu prelucrarea datelor personale: dreptul la informare (aveti dreptul de a fi informat cu privire la colectarea si utilizarea datelor personale); dreptul de acces (aveti dreptul de a accesa datele personale si informatiile suplimentare, si va permite sa cunoasteti si sa verificati legalitatea prelucrarii); dreptul la rectificare (aveti dreptul de a obtine rectificarea datelor inexacte, precum si completarea datelor care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea de catre Dvs. de informatii suplimentare); dreptul la stergerea datelor (“Dreptul de a fi uitat” = in situatiile reglementate expres de lege, in special in cazul in care va retrageti consimtamantul sau in cazul in care se constata ca datele au fost prelucrate ilegal, precum si dreptul de a solcita stergerea datelor); dreptul de a retrage consimtamantul (dreptul de a retrage, in orice moment, consimtamantul pentru prelucrarea datelor); dreptul la portabilitatea datelor (dreptul de a primi datele pe care le-ati furnizat intr-un format structurat, care poate fi citit automat si dreptul de a solicita ca datele sa fie transmite altui operator); dreptul la restrictionarea prelucrarii (aveti dreptul de a obtine din partea noastra restrictionarea prelucrarii datelor in anumite situatii reglementate expres de lege, in special in cazul in care contestati exactitatea datelor sau in cazul in care prelucrarea este ilegala, dar Dvs. va opuneti stergerii datelor. In aceste situatii, cu exceptia stocarii, datele nu vor mai fi prelucrate); dreptul de a depune plangere (aveti dreptul de a depune plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal); dreptul la opozitie (aveti dreptul sa va opuneti la prelucrarea bazata pe interesul legitim sau indeplinirea unei sarcini de interes public/exercitarea autoritatii publice, inclusiv profilarea, marketing direct si prelucrarea in scopul cercetarii stiintifice/istorice si al statisticilor); dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizata sau o afecteaza in mod similar intr-o masura semnificativa, dreptul de a sesiza instantele judecatoresti (aveti dreptul de a exercita o cale de atac judiciara in fata instantelor de contencios administrativ atunci cand autoritatea de supraveghere nu trateaza o plangere de-a dvs. sau nu va informeaza cu privire la progresele sau la solutionarea plangerii depuse in temeiul art. 77 din Regulament, dar si dreptul de a formula o actiune judecatoreasca instantelor de drept comun pentru repararea prejudiciului suferit ca urmare a unei incalcari a Regulamentului 2016/679).

 

MIT CLIMA Distribution, in calitate de operator de date, prelucreaza date cu caracter personal conform legii.

Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata la  adresaMIT CLIMA Distribution, Bucuresti, Sos. Virtutii, nr. 19D, sector 6 sau prin e-mail la adresa: dataprotection@mitclima.ro

 

Va multumim ca ne sunteti alaturi,

MIT CLIMA Distribution